Algemene Voorwaarden Dorith Hassing
PDF – 35,3 KB 367 downloads
 1. Door de opdracht te laten uitvoeren door Dorith Hassing gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Dorith Hassing zoals omschreven op deze pagina.
 2. De partij/persoon die Dorith Hassing de opdracht verstrekt is de wettelijke opdrachtgever. Ook wanneer hij/zij als tussenpersoon handelt voor een andere partij.
 3. Op elke overeenkomst tussen Dorith Hassing en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.  
 4. Een reservering zonder bevestiging is 24 uur geldig. Wanneer opdrachtgever binnen 24 uur geen schriftelijke bevestiging van de boeking plaatst, is Dorith Hassing vrij om een andere opdracht aan te nemen.
 5. Als de opdrachtgever een opname bevestigd kan deze de sessie/ opname tot 48 uur van te voren kosteloos opzeggen. In geval van annulering tot 36 uur voor aanvang van de opname, zal Dorith Hassing 25% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de opname, zal Dorith Hassing 50% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering binnen 24 uur uur of korter voor het begin van de opname, zal Dorith Hassing 75% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen.
 6. Tenzij anders is overeengekomen is publicatie van door Dorith Hassing ingesproken tekst pas na volledige betaling toegestaan.
 7. Voor een opdracht in behandeling wordt genomen stelt Dorith Hassing de opdrachtgever van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de kosten van het gebruik van de homestudio inbegrepen. Niet inbegrepen zijn eventuele overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten, eventueel gebruik/huur van specifiek benodigde apparatuur, studio of andere akoestische ruimte. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
 8. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn van 14 dagen heeft Dorith Hassing het recht de incassokosten plus wettelijke bepaalde rente aan hem/haar door te berekenen en indien van toepassing, de audio op kosten van de opdrachtgever van alle media te laten verwijderen.
 9. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het vooraf betalen van de jaarlijkse repeat-fee van 50% van de oorspronkelijke prijs.
 10. In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- en/of tv-zender de tekst en/of opname gebruikt gaat worden en duidelijk aangeven of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daarbuiten valt en binnen één provincie te ontvangen is. Dorith Hassing rekent landelijk tarief wanneer het gaat om twee of meer provincies.
 11. De opdrachtgever moet altijd aangeven waar een door Dorith Hassing ingesproken tekst/ opname voor gebruikt gaat worden en op welk medium.
 12. Opdrachtgevers dienen een factuuradres op te geven, maar dit mag géén postbusnummer zijn. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. De opdrachtgever dient de teksten compleet en foutloos aan te leveren. Uiteraard is het mogelijk een tekst door Dorith Hassing te laten aanpassen. Hiervoor wordt van te voren een tarief afgesproken.
 13. Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden/uitspraken en namen, lengte van de opname, technische specificaties. Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, zullen retakes doorberekend worden.
 14. Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn. Retakes door foutieve teksten zullen worden doorberekend. Retakes vanwege latere tekstuele en/ of scriptwijzigingen zijn voor kosten van opdrachtgever.
 15. Het is niet toegestaan om als demo/test/stemvoorbeeld bedoelde opnames te gebruiken voor producties en uitzending.
 16. Het is niet toegestaan eerder door Dorith Hassing ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.
 17. Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd.

 

Terms and conditions Dorith Hassing

 1. Unless otherwise agreed upon, public broadcasting of my voice recordings is prohibited until after payment has been received. The client will be invoiced after recording. Payment should be fulfilled within 14 days after receipt of the invoice on the account mentioned on the invoice. I allow 14 days for payment and demand that invoices will be paid within that term. If not, I will be forced to charge a 10% penalty for every two weeks the invoice has not been paid.
 2. If the client does not comply with these terms, I maintain the right to add any collection fees and lawfully allowable credit rates incurred, and have the written/recorded text taken off the air/internet/written media. This will also be at the client’s expense.
 3. If the client and I have agreed a date and time for a recordingsession, I abide by that agreement and I do my utmost that the recordingsession is perfect. The client can terminate the recordingsession free of charge, 48 hours in advance. In case of cancellation 36 hours before the start of the recordingsession, I will charge 25% of the agreed fee. In case of cancellation 24 hours before the start of the recordingsession, I will charge 50% of the agreed fee. In case of cancellation 12 hours or less before the start of the recordingsession, I will charge 75% of the agreed fee.
 4. In return for payment of agreed fees, the client has the right to use recorded texts for one year. After that term the client is to contact me about further use of said recording. (Unless otherwise agreed upon.)
 5. The client is to state in advance for which channel and medium the recording will be used, and clearly state if this is a local, regional or nationwide channel.
 6. I will need a copy of the final version of my work in either MP3 or WAV format by email, before the recording will go on the air.
 7. A local broadcast is a broadcast which can be officially received in two municipalities at the most. A regional commercial is anything covering more than two council districts and no more than one province. Nationwide includes everything covering two or more provinces. A contract for the internet will be treated as nationwide.
 8. It is not allowed to use demo / test/ voice-examples for productions and broadcast.
 9. Clients are to provide me with an address for me to send the invoice to. This address may not be a PO Box.
 10. The client is to provide me with a complete text with no errors. Retakes due to incorrect texts will be charged. It is of course possible to have a text edited by me. Editing fees are to be agreed upon before acceptance of the contract.
 11. It is not allowed to use previously recorded texts by Dorith Hassing for other productions, to make new commercials / promos, or to use them for purposes other than those for which they were originally recorded.
 12. Reading mistakes will always be corrected free of charge.